Závodní péče

Jsme poskytovatelem pracovně-lékařských služeb i pro riziková pracoviště.