Vzdělávání

Jsme akreditované pracoviště pro přípravu lékařů k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Jsme smluvní pracoviště pro praktické vyučování předmětu Ošetřování nemocných na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.