Nový přístroj POCT

od srpna 2019 používáme k měření INR (Quick) přístroj CoaguChek. Odebírá se kapka krve z prstu, výsledek je hotový do 15 minut. Vyšetření je pro pacienty tedy rychlejší a bez odběru žilní krve.